شرکت رشد و توسعه صنعت پارس، تجهیزات تهویه مطبوع (چیلر، فن کوئل، اسپلیت، هواساز)
سال نو با کرداری نیک مبارک

سالی جدید را آغاز می کنیم و طبیعتاً در آستانه این سال خواست ها و آرزوهایی داریم که برای تحقق آن ها، زمین و زمان و اقبال را به یاری می طلبیم. رو به آینده می ایستیم و می گوییم: اگر بخت یار باشد...

اما بخت چیزی نیست جز کردار ما، انتخاب ها و قصدهایمان. ما مسافران چرخه دوار زندگی هستیم و هر آنچه امروز پشت سر می گذاریم، فردا روبروی خویش باز خواهیمش یافت، چرا که پیوند ما با کردارمان قطع ناشدنی است.

تمام آنچه گفته شد باور شرکت «رشد و توسعه» به کار ماست. به یقین این باور، در ارائه بهترین خدمات به مشتریانش نیز نمود پیدا کرده.

سال نو با کرداری نیک مبارک خواهد شد.