شرکت رشد و توسعه صنعت پارس، تجهیزات تهویه مطبوع (چیلر، فن کوئل، اسپلیت، هواساز)

مرکز داده

مرکز داده | تهویه مطبوع | رشد و توسعه