شرکت رشد و توسعه صنعت پارس، تجهیزات تهویه مطبوع (چیلر، فن کوئل، اسپلیت، هواساز)

DX

مرکز داده | مرکز داده dx | تهویه مطبوع | رشد و توسعه

 

مرکز داده DX