شرکت رشد و توسعه صنعت پارس، تجهیزات تهویه مطبوع (چیلر، فن کوئل، اسپلیت، هواساز)

کانال پارچه ای


kanalParcheiKili


: KLIMAGIEL

:

مشخصات فنی