شرکت رشد و توسعه صنعت پارس، تجهیزات تهویه مطبوع (چیلر، فن کوئل، اسپلیت، هواساز)

زمینی

واتر سورس هیت پمپ | تهویه مطبوع | رشد و توسعه

 

Water Suorce Heat Pump زمينی