شرکت رشد و توسعه صنعت پارس، تجهیزات تهویه مطبوع (چیلر، فن کوئل، اسپلیت، هواساز)
تهویه مطبوع | چیلر هوا خنک | رشد و توسعه

 

 

کاربری : مسکونی

نوع دستگاه : چیلر هوا خنک

پیاده سازی شده در تهران

 

 

 

تهویه مطبوع | چیلر هوا خنک | رشد و توسعه

 

 

کاربری : تجاری

نوع دستگاه : چیلر هوا خنک

پیاده سازی شده در بابلسر

 

 

 

 

تهویه مطبوع | چیلر هوا خنک | رشد و توسعه

 

 

کاربری : مسکونی

نوع دستگاه : چیلر آب خنک

پیاده سازی شده در تهران

 

 

 

 

تهویه مطبوع | چیلر آب خنک | رشد و توسعه

 

 

کاربری : مسکونی

نوع دستگاه : چیلر آب خنک

پیاده سازی شده در تهران

 

  

 

چیلر هوا خنک

 

 

کاربری : مسکونی

نوع دستگاه : چیلر هوا خنک

پیاده سازی شده در تهران

چیلر هوا خنک

 

کاربری : اداری تجاری

نوع دستگاه : چیلر هوا خنک

پیاده سازی شده در تهران