شرکت رشد و توسعه صنعت پارس، تجهیزات تهویه مطبوع (چیلر، فن کوئل، اسپلیت، هواساز)

 

 

کاربری : تجاری

نوع دستگاه : چیلر هوا خنک

پیاده سازی شده در بابلسر

 

 

 

 

تهویه مطبوع | چیلر هوا خنک | رشد و توسعه

 

تهویه مطبوع | چیلر هوا خنک | رشد و توسعه